VÄLKOMMEN!   Sociala och kulturella projekt i staden Cambuquira
   
Hem
Den goda handlingen  

Vilka driver projekten

 
Konst-och kulturprojekt  
Sociala projekt
 
Finansiering
 
Vill du delta?  
Kontakt  
Länkar  


 

Sociala projekt

- Trino
Arbetslösheten och fattigdomen var utbredd i staden trots att staden har naturliga rikedomar som världens bästa källvatten (enligt internationella mätningar), mark, skolor, kyrkor, affärer, hotell och sist men inte minst 13 000 innevånare med kringområden. Men pengar fattades för att handla i stadens affärer, för att kunna starta små företag och för att investera och rusta upp staden. I projektet infördes därför ett eget penningsystem - trino. De stadsbor som arbetar i något av projekten får betalt i trino. Med trinon kan de handla projektets tillverkade och donerade produkter i den egna affären. Tanken är att serviceinrättningar och affärer i staden skall ansluta sig så att trinon skall kunna vara i bruk på flera ställen i staden. Cirka 50 städer i Brasilien har eget penningsystem.

<< Tillbaka

 

Kontakt i Sverige: Svenska institutet för integral psykoanalys