VÄLKOMMEN!   Sociala och kulturella projekt i staden Cambuquira
   
Hem
Den goda handlingen  

Vilka driver projekten

 
Konst-och kulturprojekt  
Sociala projekt
 
Finansiering
 
Vill du delta?  
Kontakt  
Länkar  


 

Den goda handlingen 

Arbetet med projektet ”Den goda handlingen” har som vetenskapligt mål att medverka till skapandet av en högre essentiell resonans i världen. Detta åstadkommes då ett stort antal individer samtidigt agerar för ett gott syfte. Människans psykogenetiska vibration höjs när ett växande antal individer handlar i enlighet med det goda, sanna och sköna.

Höjningen av den essentiella energin skapar större individuell och social medvetenhet som gör det möjligt att desinvertera (vända rätt) samhället, vilket bidrar till att det formas i samklang med människan och naturen.

 

Kontakt i Sverige: Svenska institutet för integral psykoanalys